Større matglede
– for både hund og eier

Norsk Dyremat AS ønsker å bidra til større matglede, både for hunder og for eierne. Vi er et heleid datterselskap av Nortura, som er Norges ledende leverandør av kjøttråvarer. Dette gjør at vi kan bruke 100 prosent norske råvarer, produsert med stolthet av norske bønder på små gårder. Norsk kjøttproduksjon er verdenskjent for mattrygghet og svært lite bruk av antibiotika og andre uheldige stoffer. Dette har alle norske forbrukere stor glede av – også de med fire bein.

 Vår produksjon av sunn og næringsrik dyremat bidrar til at kjøtt og deler som tidligere ikke ble brukt (kastet), nå tas i bruk og gir dyremat av topp kvalitet. På denne måten er våre produkter med på å bidra til maksimal utnyttelse av energi og en mer bærekraftig hverdag.

 

Nortura er ledende på god dyrehelse og kjøtt med høy kvalitet

Norsk Dyremat AS er et heleid datterselskap av Nortura, som er Norges ledende leverandør av kjøttråvarer. Nortura eies av 18 800 stolte norske bønder, og har 33 produksjonssteder fordelt på 13 fylker rundt om i hele landet. Nortura og vi i Norsk Dyremat har store ambisjoner om å bidra inn i det grønne skiftet. Siden 2012 har vi redusert CO2-utslippet med nesten 15 prosent.

Norge er helt i verdenstoppen når det gjelder god dyrehelse. Vi har naturen på vår side; et kaldt klima, med få skadelige mikroorganismer. Det er god avstand mellom gårdsbrukene, og dette motvirker spredning av smittestoffer mellom gårdene. Sist, men ikke minst har vi små gårdsbruk, som gir mulighet for god oversikt over dyrenes helsetilstand.

Likestilling og ikke-diskriminering

Alle våre ansatte har like muligheter og rettigheter. Diskrimineringslovens formål er å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn.

Vi arbeider for å fremme lovens formål innenfor vår virksomhet. Aktuelle områder er blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Norsk Dyremat skal være en god arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering – der alle har like muligheter.

Selskapet har 54 ansatte, 23 kvinner og 31 menn

 

Kvinner

Menn

Fast ansatte

23

31

Deltidsansatt

2

0

Midlertidig ansatt

1

3

Uker foreldrepermisjon

45 uker

35 uker

Lønnskartlegging

Gjennomført i 2021

Kartlegging av ufrivillig deltidsarbeid

Gjennomført 2021

Antall kvinner og menn er likestilt i ledelsen i selskapet. Styret består av tre menn og tre kvinner. Lønnskartleggingen for 2021 viste at det ikke var vesentlige lønnsforskjeller mellom kvinner og menn som utfører arbeid av lik verdi i samme stillingsgruppe. Selskapet er tilknyttet Nortura HR og underlagt de samme retningslinjer knyttet til likestilling/diskriminering og fokus på arbeidsmiljø.

Åpenhetsloven

Ønsker du å stille oss et spørsmål om våre aktsomhetsvurderinger knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester?

linje_1x100

Norsk Dyremat AS holder til på tre steder i Norge

Frei

På Frei (Møre og Romsdal) produseres frysetørket og lufttørket dyremat.

Sirevåg

Fabrikken i Sirevåg (Rogaland) produseres dyremat på hermetikk. 

Otta

På Otta (Innlandet ) produseres frossen dyremat.