Større matglede
– for både hund og eier

Norsk Dyremat AS ønsker å bidra til større matglede, både for hunder og for eierne. Vi er et heleid datterselskap av Nortura, som er Norges ledende leverandør av kjøttråvarer. Dette gjør at vi kan bruke 100 prosent norske råvarer, produsert med stolthet av norske bønder på små gårder. Norsk kjøttproduksjon er verdenskjent for mattrygghet og svært lite bruk av antibiotika og andre uheldige stoffer. Dette har alle norske forbrukere stor glede av – også de med fire bein.

 Vår produksjon av sunn og næringsrik dyremat bidrar til at kjøtt og deler som tidligere ikke ble brukt (kastet), nå tas i bruk og gir dyremat av topp kvalitet. På denne måten er våre produkter med på å bidra til maksimal utnyttelse av energi og en mer bærekraftig hverdag.

 

Nortura er ledende på god dyrehelse og kjøtt med høy kvalitet

Norsk Dyremat AS er et heleid datterselskap av Nortura, som er Norges ledende leverandør av kjøttråvarer. Nortura eies av 18 800 stolte norske bønder, og har 33 produksjonssteder fordelt på 13 fylker rundt om i hele landet. Nortura og vi i Norsk Dyremat har store ambisjoner om å bidra inn i det grønne skiftet. Siden 2012 har vi redusert CO2-utslippet med nesten 15 prosent.

Norge er helt i verdenstoppen når det gjelder god dyrehelse. Vi har naturen på vår side; et kaldt klima, med få skadelige mikroorganismer. Det er god avstand mellom gårdsbrukene, og dette motvirker spredning av smittestoffer mellom gårdene. Sist, men ikke minst har vi små gårdsbruk, som gir mulighet for god oversikt over dyrenes helsetilstand.

linje_1x100

Norsk Dyremat AS holder til på tre steder i Norge

Frei

På Frei (Møre og Romsdal) produseres frysetørket og lufttørket dyremat.

Sirevåg

Fabrikken i Sirevåg (Rogaland) produseres dyremat på hermetikk. 

Otta

På Otta (Innlandet ) produseres frossen dyremat.